8 exekutívnych funkcií mozgu, ktoré riadia naše správanie

Tak, ako výkonný manažér veľkej spoločnosti monitoruje všetky oddelenia, aby pracovali čo najefektívnejšie, fungujú vyššie mozgové centrá vo frontálnej oblasti. Zabezpečujú kontrolu nášho správania a koordináciu ďalších kognitívnych funkcií, ako je plánovanie alebo organizovanie. Frontálna kôra dozrieva najneskôr zo všetkých mozgových centier. Aj z evolučného hľadiska sa táto oblasť mozgu vyvinula neskoro a u človeka je oveľa väčšia ako u geneticky najbližších primátov. Frontálne laloky typicky predstavujú 40% ľudského mozgu. Nižšie je uvedených 8 exekutívnych funkcií, ktoré sú dôležité pre riadenie správania a súvisia s fungovaním tejto oblasti mozgu.

1. Kontrola impulzov
 • smiley Dokážem myslieť skôr, než konám.
 • angry Moje okolie mi často vyčíta, že sa správam nevhodne.
 • angry Občas sa neubránim nutkaniu viac si vypiť, prejedať sa alebo jazdiť nebezpečnou rýchlosťou.
2. Emočná kontrola
 • smiley Dokážem držať svoje emócie na uzde.
 • angry Často reagujem prehnane. Zle nesiem kritiku alebo keď niečo nejde podľa predstáv.
 • angry Som náladový/á, moje emócie sú ako na horskej dráhe.
3. Kognitívna flexibilita
 • smiley Rýchlo sa prispôsobuje zmenám a novým situáciám.
 • angry Frustruje ma, keď musím meniť svoj pohľad na vec.
 • angry Aj keď mi minule niečo nevyšlo, nedokážem sa z toho ľahko poučiť.
4. Pracovná pamäť
 •  smileyĽahko podržím v pamäti kľúčové informácie pre výkon úlohy.
 •  angryAj keď mi niekto inštrukcie vysvetlí zrozumiteľne a opakovane, nedokážem si ich zapamätať.
 • angry Nie som typ človeka, ktorý zvládne robiť viac činností naraz.
5. Seba - monitorovanie
 • smiley Dokážem realisticky zhodnotiť, ako mi čo ide.
 • angry Často ma prekvapí horšie hodnotenie môjho výkonu proti svojim očakávaniam.
 • angry Ľudia mi hovoria, že mám problém, ale ja to tak nevnímam.
6. Plánovanie a určovanie priorít
 • smiley Viem si stanoviť cieľ a naplánovať si kroky, ktorými ho zrealizujú.
 • smiley Predstavujem si riziká a prekážky, ktoré by mohli nastať a snažím sa im predchádzať.
 • angry Často mám pri realizácii projektu problém vybrať, čo je najdôležitejšie.
 • angry Ťažko sa nútim na plánovanie budúcnosti.
7. Začiatok činnosti
 • smiley Je pre mňa ľahké spustiť "akciu" a začať pracovať na svojom úlohy.
 • angry Keď sa posadím k novej úlohe, často "zamrznem", pretože neviem, kde začať.
8. Organizácia
 • cool Svoju mentálnu aj fyzickú činnosť dokážem ľahko skoordinovať a dosahovať svoje ciele.
 • angry Často sa strácam v prúde myšlienok, zabúdam alebo strácam veci.
 • angry Nedokážem si naplánovať odchod z domu tak, aby som prišiel / prišla na schôdzku včas.

Deficity v exekutívnych funkciách súvisia s početnými psychiatrickými a vývojovými poruchami, vrátane OCD (obsedantno-kompulzívna porucha), Tourettovho syndrómu, depresie, schizofrénie, závislostí, frontotemporálna demencia, ADD / ADHD (poruchy pozornosti bez / s hyperaktivitou), a porúch autistického spektra.

Exekutívne funkcie sa ťažko hodnotia, pretože samy koordinujú jednotlivé kognitívne funkcie ako pamäť, jazyk, alebo vizuálno-priestorová orientácia. Narušenie akejkoľvek jednotlivej funkcie potom môže ovplyvniť schopnosť plánovania a organizovania. Fungovanie exekutívnych funkcií sa dá najlepšie pozorovať v každodennom živote, ktoré sa v laboratoních podmienkach zle simuluje. S procesom starnutia sa často spája zhoršovanie týchto funkcií mozgu. Vaša babička, vyhlásená kuchárka, si už nezvláda naplánovať varenie na víkend a všetko nakupovať, alebo zabudne na buchtu v rúre. Niekedy sú ale exekutívne funkcie oslabené už od detstva a často môžu súvisieť s horšou výkonnosťou v škole alebo práci, menej stabilnými vzťahmi a horším sebahodnotením. Podľa výskumu Friedmana et al. (2008), je výkon v týchto funkciách ovplyvnený geneticky. Nesúvisí ale s inteligenciou ani s rýchlosťou spracovania.

Podľa Adele Diamond (2012) sa u detí dajú exekutívne funkcie trénovať. Najlepšie výsledky sa preukázali v počítačovom kognitívnom tréningu a v tréningu bojových umení. Menší, ale znateľný efekt bol tiež po dlhodobejšom cvičení jogy alebo aerobiku. Dôležitou pomocou so zvládaním pracovných úloh je tiež "krokovanie". Zložitá činnosť sa rozloží na malé, ľahko realizovateľné kroky. Dieťaťu tak miesto "priprav si školskú tašku" poviete, aby si vytiahlo rozvrh na zajtra, a predmet po predmete s ním prechádzate pomôcky, ktoré si musí zabaliť. Na záver skontrolujete peračník a ostrúhame ceruzky. Ak sa takto dieťaťu činnosť opakovane rozkrokuje, naučí sa, ako v danej situácii postupovať. Rovnakú metódu môžu použiť aj študenti alebo pracujúci. Ak sa cieľ zdá príliš vzdialený, čo je prvý krok, ktorý môžem urobiť hneď teraz?

Ďalšie čítanie:

Zdroj: mentem.sk
 
Či je pre vás vhodné Brahmi alebo Brahmi Plus sa dozviete nasledujúcom článku na našom blogu.