Antioxidanty a zdravie

Pred 70. rokmi dostal od firmy Shell dnes už legendárny americký vedec Denham Harman nájsť spôsob, ako ochrániť ich motorové oleje pred oxidáciou a tým aj krátkou dobou použiteľnosti. Tým sa začala písať história výskumu antioxidantov. Profesor Harman čoskoro na to zistil, že sa vplyvom pôsobenia častíc kyslíka, rovnako ako motorové oleje, kazia aj ľudské tukové bunky, čo vedie ako k zrýchlenému starnutiu tela, a aj k rozvoju väčšiny chronických ochorení. Tieto častice kyslíka, nazval voľné radikály.

Jeho výskumy doplnili a obohatili tisíce ďalších vedcov, ktorí sa zaoberajú vzťahom medzi výživou a zdravím. Dnes už vieme, že voľné radikály predovšetkým poškodzujú nielen tukové bunky, ale aj početné bielkoviny a cukry v tele, a rovnako poškodzujú aj našu genetickú výbavu.

Antioxidanty nás chránia pred devastujúcim účinkami voľných radikálov. Mnohé si vyrába naše telo, však hlavným zdrojom antioxidantov je dostatočný príjem rastlinnej stravy, predovšetkým v surovej podobe. Bohužiaľ v dnešnej dobe sme vystavení pôsobeniu voľných radikálov v oveľa väčšej miere ako tomu bolo v minulosti. Ich zdrojom nie je len samotný kyslík, ale aj znečistené životné prostredie, nadužívanie umelých chemikálií doma aj v prírode, užívanie návykových látok a dokonca aj niektorých liekov.

Preto je nutné príjmu antioxidantov venovať patričnú pozornosť, preto sú k dispozícii výživové doplnky, ktoré obsahujú koncentrované antioxidanty z rastlín. Podobne ako voľné radikály, aj antioxidanty sa líšia silou účinku, pôsobením na určité tkanivá a trvaním účinku. V posledných rokoch sa stal predmetom mimoriadneho významu vedcov taxifolin, antioxidant silnejší ako umelo vytvorený konzervant BTH, navyše pôsobiaci v tele desaťkrát dlhšiu dobu než ktorýkoľvek iný antioxidant. Pre svoje unikátne vlastnosti bol taxifolin užívaný v Rusku na podpornú liečbu závažných ochorení niekoľko desaťročí. Európske zdravotné úrady povolili a odporučili jeho užívanie až v nedávnej dobe.

 

Viete, že taxifolin

  • je hojne obsiahnutý v kôre a miazge smrekovcov a borovíc, ktoré po tisícročia užívali na liečbu severoamerickí indiáni aj národy východnej Sibíri?
  • je kľúčovou látkou pre  pestrec mariánsky i Pycnogenol?
  • je obsiahnutý v šupke jablka a hľuzi červenej cibule v približnom množstve 100mg na 100g?
  • sa v malej miere nachádza aj hrozne, citrusoch, zelenom čaji a olivovom oleji?
  • aktivuje gén zodpovedný za obnovu (poranenej) pokožky?