Osvieženie pre mozog z ríše rastlín

Zlyhávajúca pamäť, poruchy koncentrácie, problém s učením nových vecí – môže to byť dôsledok opotrebovania ľudského mozgu, ktoré je spôsobené vekom. Na ich potlačovanie využívali už naši predkovia výťažok z rastliny Bacopa monnieri.  Vo svojej modernej podobe účinkuje aj dnes.

S predlžujúcim sa vekom ľudí sa stále zreteľnejšie prejavuje miera opotrebovania všetkých ľudských orgánov vrátane mozgu. U väčšiny ľudí sa prvé prejavy toho, že mozog prestáva dobre pracovať, prejavujú ako čiastkové poruchy pamäti, a to krátko po dosiahnutí veku 50 rokov. Zlyhávanie pamäti sa stupňuje, k tomu sa pridávajú problémy s udržaním koncentrácie, toku myšlienok, nespôsobilosť rozhodovať sa o dôležitých veciach rýchlo a úspešne, problémy so zvládaním nových zručností atď.

Problémy môžu nastať aj skôr

Problémy s pamäťou, koncentráciou a schopnosťou učiť sa, sa častejšie objavujú aj u mladých osôb, a to v dôsledku nevhodnej životosprávy, stresu, nadmerného užívania alkoholu, ale aj nadmerného užívania rôznych druhov liekov. Oslabená funkcia mozgových aktivít potom vedie k pocitom frustrácie a zníženému sebahodnoteniu.

Pomoc z ríše rastlín

Dnes poznáme celý rad rastlinných látok, ktoré rôznym spôsobom spomaľujú úbytok mentálnej energie a funkcií. Výsadné postavenie medzi nimi má výťažok z rastliny Bacopa monnieri, známejší pod hindským pomenovaním Brahmi.

Lieky našich predkov

Nejde o žiaden moderný objav – dôkazy o liečebnom užívaní tejto rastliny objavili historici už v písomnostiach starých 5000 rokov! Súčasná veda iba identifikovala látky, ktoré majú priamy vplyv na uchovávanie poznávacích funkcií mozgu. Štandardizovaný výťažok týchto látok vo forme doplnku ku strave / výživového doplnku sa stal v poslednom desaťročí hitom v medzinárodnej mierke. alebo:  medzinárodným hitom.

Oproti všetkým ostaným látkam podporujúcim vedomú činnosť mozgu je Brahmi nielen najúčinnejším a regenerujúcim najširšiu oblasť mozgu, ale vyznačuje sa aj rýchlejším nástupom účinku. Prínos užívania spozná každý, obzvlášť zrejmý efekt je viditeľnejší u osôb vyššieho veku, keď už mozog odmieta slúžiť ako by mal.

Chytrá hlava je viac ako chytrý telefón

Rastlinný produkt Brahmi bez prídavných látok účinne zlepšuje:

  • pamäť
  • sústredenie
  • schopnosť učenia
  • schopnosť riešenia problémov
  • schopnosť reakcie