Najprospešnejší doping pre mozog

Homo sapiens sapiens sa od všetkých živočíchov zásadne líši len výkonnosťou svojho mozgu. Akékoľvek dysfunkčné mozgové činnosti človek od nepamäti vnímal ako spoločenský hendikep.

Preto nie je prekvapujúce, že brahmi bola v ľudských dejinách prvou písomne doloženou bylinou užívanou na uchovávanie duševnej sviežosti a intelektuálnej výkonnosti. Doposiaľ bolo opísaných mnoho bylinných látok, ktoré majú väčší alebo menší účinok na pamäť, poznávacie a rozhodovacie funkcie mozgu. Účinné látky z Bacopa monnieri L., čo je vedecký názov pre brahmi, medzi nimi vynikajú. Prečo? Na rozdiel od väčšiny látok brahmi pôsobí systémovo a s najnižším možným potenciálom vedľajších účinkov. Súčasné vedecké štúdie poukazujú na schopnosť brahmi zbavovať mozgovú kôru metabolického odpadu a toxických látok a rekonštruovať poškodené a zaniknuté komunikačné spoje medzi mozgovými bunkami. Obrazne povedané, brahmi vykonáva rekonštrukciu mozgového hardvéru, dôsledkom čoho je nielen oživenie pamäti, ale aj predĺženie doby, počas ktorej sa mozog dokáže hlboko sústrediť. Brahmi taktiež zlepšuje schopnosť bystrého úsudku a zrýchľuje reakcie na podnety. 

S brahmi je tiež spájaný aj určitý antidepresívny účinok a celkové upokojenie mysle. Tento efekt zatiaľ vedci nedokázali objasniť.

Akokoľvek brahmi zlepšuje pamäť a bystrí mozog v každom veku, najväčší prospech z jeho užívania majú ľudia, ktorým už mozog neslúži najlepšie. Nejde len o seniorov, ale aj o osoby, ktorým mozog poškodili lieky, alkohol či iné návykové látky, prípadne utrpeli úrazy hlavy. Brahmi možno užívať spolu s ďalšími mozgovými nutrientmi, napr. je ginko biloba, ale s potrebnou opatrnosťou, pretože účinky takýchto látok sa vzájomne zosilňujú.

Zo strany spotrebiteľov sa v súvislosti s užívaním brahmi najčastejšie opakujú nasledujúce dve otázky. Môže užívanie prospieť ľudom trpiacim stareckou demenciou vrátane Alzheimerovej choroby a môže užívanie prospieť deťom s poruchami pozornosti k lepšiemu školskému prospechu? Áno, užívaním brahmi možno v obidvoch prípadoch očakávať  zlepšenie. 

V prípade seniorov záleží od stupňa degeneratívnych zmien v mozgu. Pokiaľ sa s užívaním brahmi začne skoro, účinky môžu byť prekvapujúce. V prípade detí je to zložitejšie, pretože nie všetky poruchy sústredenia dokáže brahmi priaznivo ovplyvniť. V oboch prípadoch platí, že užívanie brahmi nie úplne sebestačnými seniormi a menšími deťmi musí byť pod kontrolou zodpovednej dospelej osoby.

Chytrá hlava je viac ako chytrý telefón

Rastlinný produkt Brahmi bez prídavných látok účinne zlepšuje:

  • pamäť
  • sústredenie
  • schopnosť učenia
  • schopnosť riešenia problémov
  • schopnosť reakcie

Či je pre vás vhodné Brahmi alebo Brahmi Plus sa dozviete v nasledujúcom článku na našom blogu.