Ako vybrať ten správny doplnok stravy?

Ako vybrať ten správny doplnok stravy? Predĺžiť si vek a zostať zdravý je hlavným motívom dopytu po výživových doplnkoch. Celosvetové tržby za výživové doplnky stúpli z 10 miliárd v roku 2000 na 66 miliárd dolárov v roku 2013. Za strmým nárastom spotreby stoja nie len marketingové triky predajcov a tovar na želanie kupujúcich, ale i fakt, že mnohé látky obsiahnuté vo výživových doplnkoch majú všeobecne uznávaný prínos pre zachovanie dobrého zdravotného stavu.

Čo je teda potrebné ustrážiť pri ich voľbe?

1. Vyhľadávajte informácie

1. Vyhledávejte informace

Konfrontujte informácie z viacerých zdrojov - od výrobcu, lekárnika, výživového poradcu a z internetu. Porada s lekárom je žiadúca väčšinou len v prípadoch, keď dlhodobo užívate lieky, ktoré by v kombinácii s výživovými doplnkami mohli meniť svoje účinky.

2. Prihliadnite k histórii ochorení svojich rodičov a prarodičov.

2. Přihlédněte k historii nemocí svých rodičů a prarodičů.

Dedíte po nich genetickú výbavu a tak aj predpoklad trpieť rovnakým zdravotným problémom. Výživový doplnok je preto treba mieriť predovšetkým na riešenie tohto problému.

3. Nenechajte sa nalákať na sľuby

Reklama na výživové doplnky je regulovaná množstvom zákonných noriem, ale niektorí výrobcovia či predajcovia ich nerešpektujú, a to je na škodu spotrebiteľov i celého odvetvia.  V záujme zisku svojim výrobkom priznávajú liečebné vlastnosti, pre ktoré neexistujú presvedčivé dôkazy. Uvádzajú zdravotné alebo výživové tvrdenia, ktoré sú vyslovene zakázané, pretože sú nepreukázateľné. Typickým príkladom môže byť prísľub konkrétneho úbytku telesnej hmotnosti po využívaní konkrétnej dávky prípravku pre redukciu váhy.

4. Ako sa vyhnúť pochybnej ponuke

Výrobcovia výživových doplnkov, ktorí na trhu pôsobia dlhodobo a opakovane propagujú svoje prípravky v masových médiách, sú na očiach širokej a odbornej verejnosti, a tiež konkurentov a orgánov štátneho dozoru. Nemôžu si dovoliť spotrebiteľa klamať. Naopak náhodne sa objavujúce ponuky, často spojené s anonymitou výrobcu, rovnako ako početné ponuky na internete je treba brať veľmi obozretne. Strážte účinné látky a ich obsah.

5. Strážte účinné látky a ich obsah

5. Hlídejte účinné látky a jejich obsah

Na trhu existujú účinné látky, ktoré sa až na výnimky objavujú vo viacerých prípravkoch rôznych výrobcov. Medzi takýmito výrobkami môžu byť aj významné cenové rozdiely a to s ohľadom na množstvo obsiahnutej látky na dávku i celé balenie, ako aj na jej kvalitu. Na mnohých predajných miestach mimo lekárne sú ponúkané výrobky za nápadne nízku cenu, ktorá je však v súlade s príliš nízkym množstvom a niekedy aj kvalitou účinnej látky. Také výrobky väčšinou nemôžu spotrebiteľovi poskytnúť žiadny zdravotný prospech.   

6. Ako sa orientovať v účinných látkach

Výživové doplnky obsahujú dve špecifické skupiny látok. Prvú skupinu tvoria izolované vitamíny, minerály, aminokyseliny, mastné kyseliny a niektoré ďalšie, ktoré dohromady predstavujú látky sa vyskytujúce v strave. Druhú skupinu tvoria látky získané z rastlín, väčšinou známych ako liečivé byliny. Tieto látky sa v bežnej strave nevyskytujú buď vôbec, alebo len v bezvýznamnom množstve. Látky prvej skupiny, hoci majú pre dobrý zdravotný stav všeobecne a v niektorých prípadoch konkrétne zásadný význam, väčšinou adresne na určitý zdravotný problém nepôsobia. Zato látky druhej skupiny sú priamo s konkrétnymi účinkami na daný zdravotný problém spájané, a to cez stáročnú až tisícročnú tradíciu prírodného liečiteľstva i súdobé vedecké štúdie. Výťažkom z rastlín v doplnkoch stravy je možné o dosť viac veriť, pokiaľ sa týka adresnosti a sily účinku. V zložení výrobkov ich nemožno prehliadnuť.