Bakopa drobnolistá

BAKOPA DROBNOLISTÁ

PRÍRODNÝ DOPING PRE MOZOG

Homo sapiens sapiens sa od ostatných živočíchov zásadne líši len výkonnosťou svojho mozgu. Od nepamäti človek vnímal akékoľvek dysfunkcie mozgovej činnosti ako osobný aj spoločenský handicap. Preto neprekvapí, že prvou písomne doloženú liečivou bylinou v ľudských dejinách bola bylina brahmi - bakopa drobnolistá, používaná na uchovanie duševnej sviežosti a intelektovej výkonnosti.

Dodnes bolo popísaných mnoho bylinných látok, ktoré majú väčší či menší účinok na pamäť,

poznávacie a rozhodovacie funkcie mozgu. Účinné látky z Bacopy monnieri L., čo je vedecký názov

pre brahmi, medzi nimi hrajú prím. Pôsobia totiž systémovo a s najnižším možným potenciálom

vedľajších účinkov.

LEPŠIE SÚSTREDENIE

Súdobé vedecké štúdie poukazujú na schopnosť bakopy zbavovať mozgovú kôru metabolického

odpadu a toxických látok a rekonštruovať poškodené aj zaniknuté komunikačné spoje medzi

mozgovými bunkami. Brahmi, obrazne povedané, vykonáva renováciu mozgového hardvéru,

v dôsledku čoho dochádza nielen na oživenie pamäte, ale aj na predĺženie doby, po ktorú sa

mozog dokáže hlboko sústrediť. Brahmi tiež zlepšuje schopnosť bystrého úsudku

a umožňuje rýchlejšie reakcie na podnety. Je jej tiež pripisovaný istý antidepresívny účinok

a celkové upokojenie mysle. Tento efekt užívania vedci zatiaľ nedokázali objasniť.

KEĎ NESLÚŽI, AKO MÁ

Akokoľvek brahmi zlepšuje pamäť a bystrí mozog v každom veku, najväčší prospech z užívania majú

ľudia, ktorým už mozog neslúži tak, ako by mal. Nejde len o seniorov, ale aj o osoby, ktorých mozog

poškodili lieky, alkohol či ďalšie návykové látky, prípadne aj úrazy hlavy. Brahmi možno užívať spolu

s ďalšími mozgovými nutrientami, napr. ginkgo bilobou. Treba však robiť tak opatrne, pretože účinky

takých látok sa vzájomne zosilňujú. Ak sa s užívaním brahmi začne čoskoro, účinky môžu byť až

prekvapujúce. Ak má táto bylina, resp. výťažky z nej, v podobe výživového doplnku pomôcť so

sústredením deťom alebo byť posilou pre mozog staršieho seniora, dbajte, aby jej užívanie bolo vždy

pod  kontrolou zodpovednej dospelej osoby.

PORASTIE AJ U NÁS

Rastlina bacopa monnieri L. sa prirodzene vyskytuje v močiarovitých oblastiach trópov a subtrópov

celého sveta. 98 % produkcie na farmaceutické účely pochádza z Indie, kde má jej liečebné

využitie tradícii viac ako 5000 rokov. Jedná sa o nenápadnú, nízku rastlinu, ktorá má drobné listy a

svetlo modré alebo biele kvety. Brahmi je jednou z najmenej náročných rastlín na pestovanie,

potrebuje ale výdatnú zálievku, vysadiť ju možno dokonca aj do akvária.