Natokináza a spike proteíny. Detoxikácia spike proteínu. Postcovidový syndróm.

Čo je to spike proteín?

Spike proteín alebo S proteín je charakteristický proteín vyskytujúci sa na povrchu vírusu SARS-CoV-2. Tento proteín si v roku 2020 vydobyl zvláštnu pozornosť, pretože sú proti nemu namierené moderné mRNA vakcíny.

Detoxikačné spike proteín protokol podľa Dr. Petera McCullougha, (internistov, kardiológa a epidemiológa)

„Spike proteín“ zostáva v tele, pretože ho nedokáže rozložiť. Veľké množstvo spike proteínu sa do tela dostáva z očkovania proti SARS-CoV-2.

Dr. Peter McCullough odporúča nasledujúce tri látky na zmiernenie škôd v organizme a degradáciu spike proteínov.

1. Nattokináza - 2000 jednotiek dvakrát denne. Natto 1000 Premium kúpite na našich webových stránkach.

2. Bromelain - 500 miligramov raz denne.

3. Kurkumín - 500 miligramov dvakrát denne.

Podľa štúdie uskutočnenej Dr. Peterom McCulloughom je spike proteín zodpovedný za patogenitu infekcie SARS-CoV-2 a prostredníctvom imunologických a trombotických mechanizmov riadi rozvoj nežiaducich príhod, zranení, postihnutí a úmrtí po očkovaní.

Dlho pretrvávajúci spike proteín bol nájdený v mozgu, srdci, pečeni, obličkách, vaječníkoch, semenníkoch a ďalších životne dôležitých orgánoch pri pitve v prípadoch úmrtia po očkovaní. Pri trombotickom poškodení vyvolanom vakcínou bol spike proteín nájdený v samotnej krvnej zrazenine.

Existuje teda silný základ pre domnienku, že zvyškový spike proteín SARS-CoV-2 je cieľom v liečbe post covidového syndrómu a po problémoch vyvolaných vakcínou. Spike proteín sa priamo zúčastňuje patofyziológie, vyvoláva zápal a poháňa trombózu. Zatiaľ čo špecifické syndrómy (kardiovaskulárne, neurologické, endokrinné, trombotické, imunologické) vyžadujú ďalšie terapie, pre pacientov s post-akútnymi následkami infekcie SARS-CoV-2 a očkovania proti COVID-19, Dr. Peter McCullough navrhuje užívanie vyššie spomínaných doplnkov stravy ako základ detoxifikačného režimu.