Mýty a pravda o výživových doplnkoch

 • Výživové doplnky sú vlastne lieky na čisto prírodnej báze.
  Výživové doplnky nie sú lieky. Zmyslom užívania liekov je rýchle potlačenie príznakov ochorenia, zmyslom užívania výživových doplnkov je podpora dôležitých biologických dejov či telesných funkcií a ich udržania v hraniciach normálnych (optimálnych) hodnôt a ukazovateľov.
 • Pretože sú výživové doplnky na prírodnej báze, sú vhodné (hlavne) aj pre deti.
  To, čo je prírodné, môže byť zdraviu rovnako prospešné, ako aj škodlivé. Nikotín, kokaín alebo kurare sú taktiež prírodné látky, vedci objavili v prírode aj iné jedy, ktorých účinky presahujú ľudskú fantáziu. Väčšina výživových doplnkov pre deti rozhodne nie je vhodná.
 • Niektoré výživové doplnky cielene liečia určité ochorenia, napr. vysoký krvný tlak.
  Žiadny doplnok stravy nemá taký účinok, ktorý by úzko ovplyvňoval izolovaný zdravotný problém. Účinky každého výživového doplnku pôsobia súčasne vo väčšej či menšej miere na rôzne biologické procesy a rôzne telesné orgány.
 • Prípravky na prírodnej báze nemajú žiadne vedľajšie účinky.
  Všetky prírodné látky vo výživových doplnkoch môžu mať nežiaduce vedľajšie účinky, pokiaľ sú užívané v neprimeraných vysokých dávkach, alebo ich užívajú osoby, ktorým nie sú určené alebo osoby alergické na určitú látku.
 • Živiny vo výživových doplnkoch sú vždy prírodného pôvodu.
  Len niektoré látky, spravidla hrubé výťažky z rastlinných častí, sú autenticky prírodné. Množstvo iných látok sa musí natoľko chemicky upravovať, že svoju prírodnú autentickosť strácajú. Významná časť látok, najmä vitamíny A, B, C, D, E a ďalšie sú čisto umelého pôvodu, lebo náklady na ich laboratórnu syntézu sú niekoľkokrát nižšie ako náklady na ich extrakciu z prírodnín.
 • Chemicky vyrobené výživové doplnky nemôžu byť zdraviu prospešné.
  Množstvo životne dôležitých živín nie je možné z prírody získať, nielen pre vysoké výrobné náklady, ale aj preto, že by sa ich zdroj rýchlo a definitívne vyčerpal. Preto je nutné prijať fakt, že sú vyrobené umelo. Ich biologické účinky sa od účinkov ich prírodnej verzie líšia veľmi nepodstatne. Mnohokrát telo umelo vyrobenú živinu vstrebá a využije len v menšom množstve ako jej prírodnú verziu.
 • Výživové doplnky sú v podstate nanič. Fungujú na princípe „ver, a viera ťa uzdraví“.
  Obeh výživových doplnkov a živín v nich obsiahnutých sú dôsledne kontrolované štátnymi orgánmi všetkých krajín, a to práve preto, že o ich účinnosti nie sú najmenšie pochybnosti. Pokiaľ sa na trhu objaví prípravok, ktorého účinky sa prejavia v príliš nízkej miere alebo sa neprejavia vôbec, môže to tak byť preto, že ich úradné odporúčané dávkovanie bolo stanovené príliš nízko, alebo boli užívané príliš krátko. Kombinácia oboch okolností je možná.
 • Užívanie výživových doplnkov je vyhadzovanie peňazí z vrecka. Ak ma bude chcieť choroba nájsť, tak si ma aj vždy nájde.
  Pravdepodobnosť, že uvážlivým užívaním výživových doplnkov zamedzíme prakticky akémukoľvek vážnemu ochoreniu, sa pohybuje niekde medzi 20 až 100 percentami. Aj v tom najhoršom prípade môžeme počítať s tým, že začiatok ochorenia oddialime o niekoľko rokov a jeho priebeh zmiernime, čím ušetríme čas aj peniaze vynaložené na štandardnú liečbu.
 • Prečo zbytočne vyhadzovať peniaze za rôzne vitamíny či antioxidanty, keď mnohí odborníci na výživu tvrdia, že je možné všetky potrebné živiny získať zo stravy?
  Podobné tvrdenia odborníkov na výživu vychádzajú výlučne z predpokladu konzumácie veľmi pestrej stravy s viac ako 50 % obsahom zeleniny a ovocia. Tento ideálny stravovací program dokážu realizovať menej ako tri percentá populácie. Väčšina zeleniny a ovocia musí byť naviac skonzumovaná v čerstvom stave, pretože tepelnou úpravou alebo dlhším skladovaním, často doplneným chemickým ošetrením, sa niektoré z dôležitých živín celkom strácajú. Ak nie sme schopní takto náročný stravovací program realizovať, nemôžeme očakávať, že nám strava poskytne všetky potrebné živiny. Náklady na získanie mnohých druhov výživových doplnkov môžu byť rovnaké alebo dokonca nižšie ako náklady, ktoré bežne dávame na tie druhy potravín, ktoré nášmu zdraviu evidentne neprospievajú.
 • Výživové doplnky na zdravotný problém nepôsobia spoľahlivo, pokiaľ vôbec pôsobia. Užíval(a) som prípravok na prostatu (chudnutie, vysoký krvný tlak atď.) a nič sa nezmenilo, aj napriek tomu, že som sa držal(a) návodu na užívanie.
  Pôsobenia konkrétnych živín na konkrétne zdravotné problémy musia byť vždy doložené vedeckými procesmi, inak by orgány štátnej zdravotnej správy nepovolili užívanie týchto živín vo výživových doplnkoch, rovnako ako určenie takéhoto prípravku. Vždy je nutné mať na pamäti, že organizmus každého z nás je jedinečný, a že môže reagovať na niektorý z viacerých prípravkov na ten istý zdravotný problém, lepšie ako na ten, ktorý si užívateľ práve zvolil na základe určitých informácií. Okrem toho orgány štátnej zdravotnej správy v mnohých prípadoch odporúčajú také dávkovanie prípravku, ktoré je pre mnohé osoby nízke, a tým sa prípravok stáva málo účinným.
 • Výživové doplnky slúžia len ako prevencia niektorých ochorení.
  Výživové doplnky takto charakterizovať nemôžme. Prakticky ktorýkoľvek výživový doplnok má význam užívať ako pred vznikom ochorenia, tak aj v jeho priebehu a po jeho doznení. Napríklad prípravok na posilnenie imunity znižuje riziko vzniku (infekčného) ochorenia, ale pokiaľ takéto ochorenie vznikne, pomáha telu ochorenie úspešne zvládnuť. Ďalšie užívanie opäť obranyschopnosť tela zvýši.
 • Niektoré výživové doplnky môžu vyliečiť všetky ochorenia, aj rakovinu.
  Ovplyvnenie vážnych zdravotných problémov pomocou výživových doplnkov stravy má veľa obmedzení. V žiadnom prípade nemôžu pomôcť pri traumách alebo infekcii, ktoré priamo ohrozujú život, rovnako ako nemôžu pomôcť osobám, ktorých hlavné ochorenie sprevádza závažná porucha trávenia a vstrebávania. U onkologických ochorení a ďalších ťažko liečiteľných chorôb môžu vhodne zvolené doplnky stravy potlačiť nežiaduce vedľajšie účinky užitých liečiv či procedúr a chorému môžu predĺžiť život. Existuje síce dosť zdokumentovaných prípadov, keď samotné výživové doplnky vrátili ťažko chorým zdravie, avšak neporovnateľne viac je prípadov, keď bol takýto liečebný postup použitý neúspešne. Okrem toho šanca na úspech závisí aj od konzultácií so skúseným zdravotným odborníkom a taktiež na možnostiach pokryť finančné náklady potrebné na nákup prípravku.