Rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom

 • Označenie prípravku
  Liek musí mať na obale označenie „liek“ alebo „liečivo“, názov spoločnosti, ktorá je registrovaná ako výrobca alebo dovozca a v obale musí byť vložená príbalová informácia pre užívateľa. Výživový doplnok musí mať na obale označenie „výživový doplnok“, prípadne „určené pre zvláštnu výživu“. Na obale musí byť tiež uvedený výrobca alebo dovozca.
 • Pôvod prípravku
  Liek musí byť vždy vyrobený umelou cestou, človekom, musí byť patentovaný, registrovaný a klinicky testovaný podľa zvláštnych predpisov. Výživový doplnok musí byť vždy biolátkou existujúcou v prírode a väčšinou aj prirodzenou v ľudskej potrave. Musí byť preverený, evidovaný a jeho predaj musí povoliť Ministerstvo zdravotníctva. Nie je klinicky testovaný podľa zvláštnych predpisov.
 • Účinky prípravku
  Liek je vyvinutý tak, aby za určitých podmienok (správna diagnóza, dávkovanie a doba liečby) potlačil príznaky určitého ochorenia. Snahou výrobcu je docieliť, aby liek pôsobil razantne a rýchlo. výživový doplnok pôsobí na ochorenie cestou prírodných zákonitostí, ktoré sú menovite popísané vo vedeckej literatúre. Častejšie ako na príznaky pôsobí na samotnú podstatu alebo príčinu ochorenia.
 • Nevýhody prípravku
  Liek vždy vedľa žiaducich účinkov vykazuje aj nepriaznivé účinky na organizmus a v nemálo prípadoch môžu tieto nepriaznivé účinky prevážiť nad žiaducimi. Výživový doplnok máva nepriaznivé vedľajšie účinky len zriedkakedy, na druhej strane sa jeho účinky na ochorenie často prejavia neskôr ako účinky liekov, niekedy aj v menšej miere.
 • Zámena prípravku
  Existuje niekoľko desiatok živín, ktoré sa užívajú ako v podobe lieku, tak aj vo výživovom doplnku. Popri povinnom rozlišovacom znaku na obale tvorí medzi nimi umelo vytvorenú hranicu výška dávok. Do určitej limitnej dávky sú považované za výživový doplnok, vo vyššej dávke za liek. Do tejto skupiny prípravku patria všetky vitamíny, väčšina aminokyselín, niekoľko bioflavonoidov a enzýmov. (Príklad: Vitamín B1 je v dennej dávke do 15 mg posudzovaný ako výživový doplnok, od 20 mg vyššie ako liek.)