Nazrite do 20-ročnej histórie značky Brainway

Značka Brainway oslávila tento rok svoje 20. narodeniny. Toto číslo svedčí o tom, že má za sebou v Českej republike a aj na Slovensku nemalú skupinu zákazníkov, ktorí jej ostali verní aj v časoch, keď veľa iných výrobcov výživových doplnkov prichádzalo a odchádzalo. Viete, kto stojí za jej úspechom? Dovoľte nám predstaviť vám Jana M. Valucha, zakladateľa a konateľa spoločnosti Brainway, Inc. a Kamilu Veselú, jej výkonnú riaditeľku. V nasledujúcich riadkoch vám svojimi slovami zhrnú, čím všetkým Brainway doteraz prešiel, ako vidia jeho budúcnosť, a tiež to, ako vlastne výživové doplnky vznikajú a prečo je možné dôverovať ich kvalite.

Môžete nám na úvod prezradiť, čo vlastne znamená názov vašej spoločnosti a ako vznikol?

JV: Keď som v roku 1997 uvažoval o založení spoločnosti, na českom trhu vtedy neboli žiadne výživové doplnky ani iné prípravky, ktoré by ovplyvňovali činnosť mozgu - v zmysle, že by zlepšovali schopnosť koncentrácie, pamäť či intelektové funkcie. Veril som, že práve naše produkty dokážu tomuto napomôcť. A tak vznikol názov Brainway, v preklade „cestou mozgu“.

Ako si dnes spomínate na tieto začiatky?

JV: Bolo to vzrušujúce ale zároveň náročné obdobie. Krátko na to, ako bola spoločnosť založená, totiž vstúpil v ČR do platnosti nový zákon, ktorý úplne zmenil legislatívu a možnosti dovozu výživových doplnkov. To znamenalo, že povolený bol len nepatrný zlomok kvalitných produktov, ktoré sme mali objednané od partnerov z USA. Preto bolo nutné hľadať iné cesty. A tak sme začali nadväzovať nové kontakty, aby sme rozvinuli a naplnili potenciál našej spoločnosti.

To sa aj podarilo. Značka Brainway oslávila tento rok svoje okrúhle, 20. výročie. V čom je vaša filozofia iná oproti ostatným výrobcom výživových doplnkov?

KV: Už v čase, keď som sa začala zaujímať o prácu v spoločnosti Brainway, som nadobudla pocit, že táto značka ide inou cestou ako konkurencia. Vždy sa mi páčilo, že pre Brainway bol a je vždy na prvom mieste kvalitný produkt a spokojný zákazník. A od roku 2012, kedy som začala pre Brainway pracovať, som sa mala možnosť aj osobne presvedčiť, že filozofia značky Brainway sa od ostatných značiek na trhu líši v prvom rade v kvalite produkcie. 

JV:  Náš dôraz na kvalitu súvisí aj s tým, že som vždy snažil učiť od tých najlepších. Preto som pred 20 rokmi nadviazal kontakty s tými najväčšími výrobcami výživových doplnkov z USA, kde táto kategória produktov v podstate vznikla. Akonáhle prišli s nejakou novou látkou, hneď som mal možnosť túto znalosť prevziať, pokiaľ išlo, samozrejme, o u nás povolené látky. V našich počiatkoch to bol výborný zdroj informácií – konzultovať veci, prečítať si o nich maximum a na základe toho usúdiť, že konkrétna látka či produkt môže byť prínosná pre obyvateľov u nás.

Cesta spoločnosti Brainway nebola vždy jednoduchá. Čo vám počas nej najviac sťažovalo vaše napredovanie?

KV: Rok 2004, keď sme vstúpili do EÚ, bol pre nás veľkým medzníkom. Mali sme vtedy množstvo úžasných a veľmi účinných produktov. Ale kvôli tomu, že EÚ mnohé z použitých látok nepoznala a neschvaľovala, sme museli, žiaľ, ukončiť ich výrobu. A to aj napriek tomu, že tieto látky boli preukázateľne účinné. Aj v súčasnej dobe by sme mohli mať v portfóliu množstvo ďalších výborných a účinných prípravkov, ale, skrátka, nemôžeme ich vyrábať.

JV: Je treba si uvedomiť, že Európska lieková agentúra pracuje s číslom látok použiteľných do výživových doplnkov 14 000. Reálne je však známych až viac ako 50 000 látok, ktoré majú potenciál byť takto účinne využiteľné. Nové látky však na zoznam prijateľných pribúdajú veľmi pomaly, čo nás značne limituje.

Poďme sa pozrieť na to, ako vaše produkty vznikajú. Mohli by ste nám stručne popísať proces vzniku nového výživového doplnku?  

JV: Prvý krok je výskum. V našom odbore to znamená sústrediť všetky štúdie, ktoré boli o určitom zdravotnom probléme a určitej látke na svete vytvorené, nájsť medzi nimi spojenie, pochopiť, aké sú ich limity, a na základe toho sa pokúsiť vytvoriť prípravok. A tiež zvažovať možnosti, či má zmysel dať dve alebo tri látky, ktoré majú podobný účinok, do jedného prípravku spoločne. To je v našej brandži zmysel výskumu. Následne príde na rad vývoj produktu. V tejto fáze je potrebné nájsť prvospracovateľa surovín a vyskúšať, ako sa látka spracováva. Tu zisťujeme, v akej forme budeme produkt vyrábať a tiež, v akom množstve bude pre spotrebiteľa prijateľný. Tak z hľadiska jeho účelu ako aj ceny. Potom nasleduje registrácia produktu na úradoch, overovanie legálnosti látok a poslednou fázou je už samotná výroba.

Prezradíte nám, kde a ako vyrábate vaše produkty?

KV: Výrobné priestory máme priamo u nás v Prahe. Sme menšia spoločnosť s počtom zamestnancov aktuálne do 20. Keďže sme pred niekoľkými rokmi prešli na čiastočnú automatizáciu výroby, využívame tak poloautomatizované stroje ako aj ručnú výrobu. Všetky produkty sú vyrobené v Českej republike.

Kde hľadáte inšpirácie pre nové produkty?

JV: Sme dlhoročným partnerom medzinárodnej vedeckej konferencie o výžive a diagnostike INDC v Prahe. Je to najprestížnejšia konferencia v tejto oblasti vo svete s účasťou špičkových odborníkov z 35 krajín sveta. Tam vždy načerpáme množstvo inšpirácií.

KV: Pri vývoji nových prípravkov sa snažíme vždy prihliadať aj na to, aby sme pomohli čo najväčšej skupine ľudí. Preto je u nás samozrejmosťou sledovanie zdravotného stavu obyvateľov našich krajín na základe analýz a štatistík vydávaných štátnymi inštitúciami. Takto sme získali napríklad podnety pre uvedenie produktu CardioKit, keďže je u nás veľmi vysoké percento populácie ohrozené kardiovaskulárnymi ochoreniami. Pri uvádzaní nových produktov sa nám niekedy premietajú aj osobné príbehy našich zákazníkov. Osobné skúsenosti stáli napríklad za zrodom prípravku na podporu mozgovej činnosti MemoKit.

Ako ste už uviedli, kvalita produktov je v spoločnosti Brainway prvoradá. Čo všetko robíte preto, aby ste udržali kvalitu na čo najvyššej možnej úrovni?

JV: V prvom rade treba povedať, že výživový doplnok nemôže obsahovať látku, ktorá by nikdy nebola známa a povolená príslušnými národnými a európskymi úradmi. A keď sa výrobok na trhu objaví, automaticky sa stáva predmetom kontroly zo strany štátnej potravinovej inšpekcie, na ktorú môže podať kedykoľvek podnet tak český ako aj slovenský občan. Takéto kontroly sú u nás časté a aj veľmi prísne. Môžem povedať, že nám boli doposiaľ odobraté už stovky vzoriek, avšak všetky boli vždy po rozbore v poriadku. Máme istotu v tom, že naši dodávatelia surovín majú medzinárodne uznané certifikáty kvality.

KV: K tomu všetkému si aj my sami dávame námatkovo, raz za čas naše produkty kontrolovať nezávislými testami, aby sme mali v tomto smere čo najlepšiu spätnú väzbu.

Ako hodnotíte spokojnosť zákazníkov s vašimi produktami?

KV: Môžeme konštatovať, že naši zákazníci spokojní sú. Zdravotný stav každého z nás je individuálny, preto sa môže stať, že sa u niektorých zákazníkov nemusia dostaviť účinky produktu v plnej miere. U niektorých produktov sme sa však za celú dobu nestretli s tým, že by dal na ne niekto čo i len jediný negatívny ohlas. Naši zákazníci sa na nás majú možnosť kedykoľvek obrátiť prostredníctvom našej webovej stránky so svojimi otázkami a spätnou väzbou. Vždy im poradíme. A urobíme to radi.

Aká je vaša vízia do budúcnosti?

JV: Naším cieľom je pracovať s rastlinami schválenými na použitie vo výživových doplnkoch, pri ktorých však konkrétne, v nich obsiahnuté látky so špecifickým účinkom známe ešte nie sú. Chceme teda prichádzať s látkami, ktoré sú v známych rastlinách, ale ktoré doposiaľ ešte nikto nepoužíval. V tomto vidíme veľký potenciál, a preto sa chceme aj týmto smerom rozvíjať.

A na záver otázka trochu na odľahčenie. Keby ste mali tú moc, na aký problém ľudstva by ste najradšej vynašli účinný výživový doplnok?

JV: Mohli by to byť kapsule alebo pilulky, ktoré by okamžite vyvolali dobrú náladu a optimizmus. Je dokázané, že keď človek pristupuje aj k závažnému ochoreniu s nadhľadom, príliš si ho nepripúšťa a rešpektuje určité zásady zdravej výživy, jeho choroba ho ohrozuje v oveľa menšej miere než človeka, ktorý prepadá depresiám a trápi sa svojím zdravotným stavom.

KV: Úplne súhlasím, keď si vezmete koľko chorôb je psychosomatickej povahy, liečenie duše je veľmi dôležité. Ale keď nad tým tak uvažujem, niekedy by to chcelo mať pilulku, ktorá by dokázala kompletne zmeniť povahu u niektorých ľudí (smiech).

THEO HERBS PHARMA: z dôvodu vyššieho veku, sa pán Valuch rozhodol predať zabehnutú a úspešnú značku tomu, kto bude pokračovať a ešte zlepšovať jeho zámer. Značku Brainway kúpila spoločnosť THEO HERBS PHARMA, ktorá pokračuje v predaji osvedčených produktov pod svojou značkou THEO HERBS a zároveň vyvíja a vyrába produkty na čisto prírodnej báze.