Problém nazývaný METABOLICKÝ SYNDRÓM alebo SYNDRÓM X

To, čo najviac ohrozuje zdravie "ešte" zdravého človeka, je predklinický stav, ktorý odborníci nazývajú metabolický syndróm. V Českej republike trpí metabolickým syndrómom takmer polovica populácie prevažne stredného a vyššieho veku. V Slovenskej republike spĺňa diagnostické kritériá 20 % populácie, čo potvrdzuje multicentrická skríningová štúdia . Toto číslo však ukazuje len na registrované prípady, neregistrovaných môže byť omnoho viac.

Podľa lekárskej metodológie sa metabolický syndróm týka osoby, ktorá spĺňa minimálne tri z nasledujúcich ukazovateľov (NCEP – ATPIII):

  1. Abdominálna obezita: obvod pásu nad 102 cm (muži) a nad 88 cm (ženy);
  2. Hodnota krvnej glukózy: hraničná glykémia nalačno (6,1 – 6,9 mmol/l) a/alebo porušená glukózová tolerancia (2-hodinová glykémia 7,8 – 11,1 mmol/l) alebo diabetes mellitus 2. typu;
  3. Hladina triglyceridov alebo hypertriacylglycerolémia nad 1,7 mmol/l;
  4. Znížené hladiny HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l (muži), pod 1,3 mmol/l (ženy);
  5. Zvýšené hodnoty tlaku – nad 130/85.

Vznik metabolického syndrómu úzko súvisí s vysokoenergetickou stravou, sedavým spôsobom života a do určitej miery aj genetickou výbavou. Aktivátorom metabolického syndrómu je narušený metabolizmus inzulínu (inzulínová rezistencia).

Metabolický syndróm je priamou cestou a niekedy aj skratkou k neliečiteľným formám ochorení srdca a krvného obehu, diabetu 2. typu a niektorým formám rakoviny.

Ako čeliť metabolickému syndrómu?

Zásadné kroky sú: zvýšenie pravidelnej fyzickej námahy, zníženie príjmu živočíšnych tukov, vylúčenie príjmu sladkých jedál a nápojov a redukcia zásobného tuku. Podpriemerné a niekedy aj kľúčové nástroje na zvládnutie metabolického syndrómu sú účelovo vybrané výživové doplnky, práve tie, ktoré priaznivo ovplyvňujú metabolizmus glukózy – ALA. Prospešné môžu byť aj L-Arginin, Tea Essence, pretože rôznymi mechanizmami zlepšujú krvný profil cholesterolu a tukov.