Stres a prírodné látky - adaptogény

Stres, presnejšie stresová reakcia, je odpoveďou tela na signál ohrozenia – psychického aj telesného. Behom tejto reakcie dôjde k významnej zmene nastavenia biologických procesov, ktorá nám umožňuje účelne čeliť ohrozeniu formou boja alebo úteku.

 • Táto zmena zahrňuje zvýšenie krvného tlaku v centrálnom obehu a vo svaloch, nadprodukciu glukagónu a inzulínu, prerušenie procesu trávenia, redukciu činnosti imunitného a antioxidačného systému, zúženie vedomia a intelektových funkcií a mnoho ďalších prejavov.
 • Ku stresorom – spúšťačom stresovej reakcie patria útoky na integritu našej osobnosti (urážky, ponižovanie, duševná trauma) i telesná záťaž v podobe neprimeranej námahy, choroby, bolesti, prejedania sa, nadmernej konzumácie alkoholu, liekov a drog, príjmu toxických látok zo stravy i z prostredia, extrémny hluk a mnoho ďalších faktorov.
 • Mieru stresu (stresovej reakcie) je možno exaktne merať pomocou rôznych klinických nástrojov.
 • Stresová reakcia je stav diametrálne odlišný od normálneho (optimálneho) fungovania organizmu a je preto žiaduce sa od nej rýchle a dôsledne oprostiť. Stavom, ktorý ho vcelku kompenzuje, je relaxačná reakcia. Je to stav, kedy náš organizmus nie je ničím zaťažovaný, vnímame len príjemné pocity, myseľ je uvoľnená, starosti i strasti idú mimo nás.
 • Relaxačnú reakciu však spontánne dosahujú len deti a veľmi mladí ľudia. S narastajúcim vekom sa schopnosť relaxovať vytráca. Síce je ju možné „umelo“ vyvolať alkoholom, liekmi a drogami, ale po ich odznení sa objaví stresová reakcia ako následok.
 • S narastajúcim vekom a nepriaznivými okolnosťami nás postihujú stresové situácie príliš často. Stresom zmenené parametre biologických pochodov sa fixujú a stávajú sa zárodkom chronických ochorení ako sú choroby krvného obehu, rakovina, Diabetes mellitus, choroby tráviaceho traktu a mnohé ďalšie.
 • Vyhýbanie sa stresu a praktikovanie vhodných foriem odpočinku a relaxácie sú síce zásadné a osvedčené odporúčania, z mnohých epidemiologických a klinických výskumov však vyplýva, že sú vo väčšine prípadov problémové alebo neúčinne uskutočňované. Veľmi účinným, aj keď len doplnkovým nástrojom ochrany zdravia pred negatívnymi dopadmi stresu je užívanie adaptogénov v podobe doplnkov stravy.
 • Výber adaptogénnych látok z rastlinnej ríše a overenie ich účinkov na ľudský organizmus je významným prínosom sovietskej vedy do fondu svetového poznania v oblasti fyziológie.
 • Primárnym zadaním bádateľov v dobe studenej vojny bolo nájsť také látky, ktoré by vybraným profesijným skupinám osôb umožnili prejsť extrémnymi formami záťaže s najmenšími škodami na zdraví. V praxi boli adaptogény užívané predovšetkým sovietskymi vrcholovými športovcami.

 

Ako adaptogény fungujú?

 •  Účinky jednotlivých adaptogénnych látok sa do určitej miery líšia, v niektorých prípadoch ale pôsobia obdobne. Regulujú silu a prudkosť stresovej reakcie svojimi účinkami na ich hormonálne riadenie, chránia tkanivovú štruktúru kôry nadobličiek, kde sa „stresové“ hormóny tvoria, pred vyčerpaním, regulujú uvoľňovanie a využitie inzulínu a glukózy, obmedzujú zvýšenie krvného tlaku a predovšetkým bránia tomu, aby nedošlo k významnému oslabeniu imunitného a antioxidačného systému. Sprostredkovaným efektom užívania adaptogénov je zlepšená energetická bilancia.

 • Ku klinicky najpreštudovanejším adaptogénnym látkam patria:

 • rosavina a kyselina salidrová (Rhodiola rosae),
 • ginsenosidy (Panax ginseng a Panax quiuquefolium),
 • eleutherosidy (Eleutherococcus senticosus),
 • ajugoly (Ajuga turkestanica) a
 • withanolidy, withaferina sitoindoly (Withania somnifera). 
 • Takmer všetky adaptogénne látky stimulujú metabolizmus, iba adaptogény z withanie ich tlmia, čo predstavuje špecifickú výhodu a kvalitu, pretože stimulov nervovej sústavy ako takých prijímame nadbytok. Pokiaľ budeme stimulujúce adaptogény užívať s kofeínovými nápojmi, môže dôjsť k nadmernej stimulácií nervovej sústavy a poruchám zaspávania. Keď budeme užívať adaptogény z withanie spolu s kofeínovými nápojmi, stimulačný účinok kofeínu sa prakticky zruší. Adaptogény nemajú žiadnu obdobu v podobe liekov a v mnoho konkrétnych prípadoch ochrany zdravia a rekonvalescencie po závažnejších ochoreniach preukazujú neoceniteľnú službu.
 • Dokonalý stimulujúci adaptogénny prípravok predstavuje G-Tonic, 

  • tlmivý naopak StressBlock.